Новости

. .

Глигоров: Агенцијата за администрација не остава можност за партиски вработувања

повеќе [..]

СООПШТЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО MKС EN ISO 9001:2015 СЕРТИФИКАТ


повеќе [..]

Соопштение за делот од испитот за административен службеник за познавање на јазици

повеќе [..]

Извештај за работа на АА за 2017 година


повеќе [..]

СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ


повеќе [..]

Стратешки план на Агенцијата за администрација 2018 - 2020

повеќе [..]

Програма за работа на АА (2017)


повеќе [..]

Соопштение за мирување на постапките

повеќе [..]

1