ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2013 ГОДИНА

На 19 Март 2014 година, Агенцијата за администрација, го усвои Извештајот за своето работење во 2013 година. Во согласност со Законот за државните службеници, Извештајот е доставен до Собранието на Република Македонија, и истиот беше позитивно изгласан од пратениците на 03 Јули 2014 г.
Деталите за нашето работење можете да ги погледнете во документот Извештај за работа за 2013 година (.pdf 401 kb)