Извештај за работа за 2009 година

На 2 Март 2010 година, Агенцијата за државни службеници го усвои Извештајот за своето работење во 2009 година. Во согласност со Законот за државните службеници, Извештајот е доставен до Собранието на Република Македонија.

Деталите за нашето работење можете да ги погледнете во документот Извештај за работа за 2009 година ( 570 kb)