Извештај за работа за 2010 година

На 23 Март 2010 година, Агенцијата за администрација, како правен наследник на Агенцијата за државни службеници, го усвои Извештајот за своето работење во 2010 година. Во согласност со Законот за државните службеници, Извештајот е доставен до Собранието на Република Македонија.

Деталите за нашето работење можете да ги погледнете во документот Извештај за работа за 2009 година ( 647 kb)