Извештај за работа за 2011 година

На 20 Март 2012година, Агенцијата за администрација, го усвои Извештајот за своето работење во 2011 година. Во согласност со Законот за државните службеници, Извештајот е доставен до Собранието на Република Македонија, и истиот беше позитивно изгласан од пратениците на 09.07.2012 г.

Деталите за нашето работење можете да ги погледнете во документот Извештај за работа за 2011 година ( 365 kb)