ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2012 ГОДИНА

На 22 Март 2013 година, Агенцијата за администрација, го усвои Извештајот за своето работење во 2012 година. Во согласност со Законот за државните службеници, Извештајот е доставен до Собранието на Република Македонија, и истиот беше позитивно изгласан од пратениците на 14.05.2013 г.

Деталите за нашето работење можете да ги погледнете во документот Извештај за работа за 2012 година ( 354 kb)