Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


167. Општина Демир Хисар 01/2018

Датум на публикување 15.11.2018 година.

Краен рок на аплицирање 19.11.2018 година.


168. Министерство за економија 04/2018

Датум на публикување 16.11.2018 година.

Краен рок на аплицирање 20.11.2018 година.


169. Општина Пласница 01/2018

Датум на публикување 16.11.2018 година.

Краен рок на аплицирање 20.11.2018 година.


170. Општина Градско 01/2018

Датум на публикување 16.11.2018 година.

Краен рок на аплицирање 20.11.2018 година.


171. Општина Кичево 01/2018

Датум на публикување 16.11.2018 година.

Краен рок на аплицирање 20.11.2018 година.


172. Државен инспекторат за труд 02/2018

Датум на публикување 16.11.2018 година.

Краен рок на аплицирање 20.11.2018 година.


173. Општина Гевгелија 03/2018

Датум на публикување 19.11.2018 година.

Краен рок на аплицирање 23.11.2018 година.


174. Општина Центар 03/2018

Датум на публикување 19.11.2018 година.

Краен рок на аплицирање 23.11.2018 година.


175. Државен архив на Република Македонија 01/2018

Датум на публикување 19.11.2018 година.

Краен рок на аплицирање 23.11.2018 година.