Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


46. Општина Прилеп 01/2018

Датум на публикување 21.05.2018 година.

Краен рок на аплицирање 28.05.2018 година.


47. Министерство за правда 02/2018

Датум на публикување 23.05.2018 година.

Краен рок на аплицирање 27.05.2018 година.