Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


234. Државен санитарен и здравствен инспекторат 01/2020

Датум на публикување 17.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 21.01.2020 година.


235. ЈП „Нискоградба“ - Охрид 01/2020

Датум на публикување 20.01.2020 година.

Краен рок на аплицирање 24.01.2020 година.