Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


71. Општина Неготино 01/2019

Датум на публикување 17.07.2019 година.

Краен рок на аплицирање 21.07.2019 година.