Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


167. Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците 01/2019

      Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците 01/2019 - Исправка

Датум на публикување 04.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 08.12.2019 година


168. Државен испитен центар 01/2019

Датум на публикување 02.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 06.12.2019 година


169. Кабинет на претседателот на Република Северна Македонија 01/2019

Датум на публикување 02.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 06.12.2019 година


170. Министерство за животна средина и просторно планирање 09/2019

Датум на публикување 03.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 07.12.2019 година


171. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 01/2019

Датум на публикување 03.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 07.12.2019 година


172. Општина Долнени 01/2019

Датум на публикување 04.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 08.12.2019 година


173. Министерство за образование и наука 01/2019

Датум на публикување 04.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 08.12.2019 година


174. КПУ Казнено поправен дом Штип 01/2019

Датум на публикување 04.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 08.12.2019 година


175. Влада на Република Северна Македонија - Генерален секретаријат 05/2019

Датум на публикување 04.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 08.12.2019 година


176. Државен комунален инспекторат 03/2019

Датум на публикување 05.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 09.12.2019 година177. Центар за управување со кризи 03/2019

Датум на публикување 05.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 11.12.2019 година.


178. Министерство за труд и социјална политика 02/2019

Датум на публикување 06.12.2019 година.

Краен рок на аплицирање 10.12.2019 година.