Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


274. Општина Гевгелија 03/2020

Датум на публикување 22.10.2020 година.

Краен рок на аплицирање 26.10.2020 година.


275. Министерство за животна средина и просторно планирање 01/2020

Датум на публикување 22.10.2020 година.

Краен рок на аплицирање 26.10.2020 година.