16. Јавна установа Центар за социјална работа - Виница

Линк до огласот : http://prijava.aa.mk/#/announcementDetails/596

Датум на исправка 13.06.2019 година.

Краен рок на аплицирање 25.06.2019 година.


17. Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани

Линк до огласот : http://prijava.aa.mk/#/announcementDetails/598

Датум на исправка 13.06.2019 година.

Краен рок на аплицирање 26.06.2019 година.