Исправка на јавен оглас број 391/2018

 Агенција за администрација

 Повлекување на работно место број 2 од оглас бр. 391/2018


На барање на Комунално јавно претпријатие Водовод - Кочани се повлекува работното место број 2 кое гласи КДР0102В01062 Советник за човечки ресурси, Одделение за човечки ресурси (1) извршител(и) за вработување на административен службеник по јавен оглас бр.391/2018 објавен на 31.12.2018  година во дневните весници Вечер, Нова Македонија и Коха.