АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Јуриј Гагарин, 15 1000 Скопје
тел: ++ 389 (0)2 3094-200
факс: ++ 389 (0)2 3082-937

kontakt@aa.mk
Соопштение до јавноста за помош и упатување

Заради комуникација помеѓу Агенцијата за администрација и граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош и упатување, Агенцијата за администрација го назначува државниот службеник Сузана Сабух како контакт лице
Контакт телефон: (02) 30 94 211