15. КПУ Казнено поправен дом Идризово 388/2018

Линк до огласот : http://prijava.aa.mk/#/announcementDetails/518

Датум на исправка 03.01.2019 година.

Краен рок на аплицирање 22.01.2019 година.