1. Оглас за јавна набавка на одржување на моторни возила 01/2018.

2. Оглас за јавна набавка за интернет услуги 02/2018.

3. Оглас за јавна набавка за регистрација на моторни возила 03/2018.

4. Оглас за јавна набавка осигурување на моторни возила 04/2018.

5. Оглас за јавна набавка на средства за хигиена 05/2018.

6. Оглас за јавна набавка на горива 06/2018

7. Оглас за јавна набавка на мобилна телефонија 07/2018

8. Оглас за јавна набавка на услуги за МАСС СМС пораки 08/2018

9. Оглас за јавна набавка на фенкојлери 09/2018

10. Оглас за јавна набавка за одржување нa софтвер (domain controller и exchange) 10/2018

11. Оглас за јавна набвака на одржување и сервисирање на фотокопир 11/2018.

12. Оглас за јавна набавка на фиксна телефонија и дигитална телевизија 12/2018.

13. Оглас за јавна набавка на сметководствени услуги 13/2018.

14. Оглас за јавна набавка на угостителски услуги - безалкохолни пијалоци и топли напитоци

15. Оглас за јавна набавка на услуги за одржување на сториџ (ЕМЦ систем)

16. Оглас за јавна набавка на тонери 15/2018.

17. Оглас за јавна набавка на канцелариски материјали 16/2018.

18. Оглас за јавна набавка за сертификација на Систем за управуање со квалитет на Агенцијата за администрација согласно меѓународниот стандард ISO 9001-2015 17/2018

19. Оглас за јавна набавка на антивирус 18/2018

20. Оглас за јавна набавка на изнајмување на IaaS услуга и Cloud Storage 19/2018

21. Оглас за јавна набавка на средства за одржување на хигиена во просториите 20/2018

22. Обука за вработените во АА

23. Оглас за обука за вработените во АА

24. Оглас за јавна набавка за тековно одржување на работни (помошни) простории 21/2018

25. Оглас за јавна набавка на Лиценца Firewall - Checkpoint (продолжување на гаранциски период) за период од три години 22/2018

26. Оглас за јавна набавка на витрини за библиотека 23/2018

27. Оглас за јавна набавка на ИКТ опрема 24/2018

28. Оглас за јавна набавка - тековно одржување на работни(помошни) простории 25/2018