Исправка на јавен оглас број 386/2018

Агенција за администрација

Продолжување на рок за пријавување на јавен оглас број 368/2018

На барање на Општина Ресен се ПРОДОЛЖУВА рокот за пријавување по јавен оглас број 368/2018 објавен на 26.12.2018  година во дневните весници Нова Македонија, Слободен печат и Коха за дополнителни 5 дена, односно од 15 дена на 20 дена, заклучно со 14.01.2019 година.