Органограм на Агенцијата за администрација
Раководни лица на Агенција за администрација

Спасе Глигоров - Директор

Агрон Сефери - Заменик директор


Вработени во Агенција за администрација


Миланчо Успрцов - Генерален секретар