СООПШТЕНИЕ

за спроведување на испит за административно управување - декемвриска сесија


Почитувани,  

Испитот за административно управување во декемвриска сесија ќе се спроведе во следните утврдени термини:

-        05.12.2017 година во 10:00 часот и 13.00 часот  (40 кандидати во термин);

-        12.12.2017 година во 10:00 часот и 13.00 часот  (40 кандидати во термин);

-        19.12.2017 година во 10:00 часот и 13.00 часот  (40 кандидати во термин); и

-        26.12.2017 година во 10:00 часот и 13.00 часот  (40 кандидати во термин).


Рокот за пријавување пред секој утврден термин е најдоцна 8 дена.

Бројот на кандидати за секој утврден термин е ограничен.

За подетални информации можете да се информирате на следниот линк: „СЕСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИСПИТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ“.