Новости

. .

Стратешки план на Агенцијата за администрација 2018 - 2020

повеќе [..]

СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ - ФЕВРУАРСКА СЕСИЈА


повеќе [..]

СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ - ЈАНУАРСКА СЕСИЈА


повеќе [..]

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПОСТАПКИ

повеќе [..]

Програма за работа на АА (2017)


повеќе [..]

Извештај за работа на АА за 2016 година


повеќе [..]

1