18.07.2019 (четврток)

09:00 часот - испит за оглас број 26A/2019 - Агенција за филм на Република Северна Македонија

09:00 часот - испит за оглас број 75/2019 - Министерство за образование и наука - Биро за развој на образованието


22.07.2019 (понеделник)

09:00 часот - испит за оглас број 70/2019 - Општина Виница

09:00 часот - испит за оглас број 74/2019 - Општина Врапчиште


24.07.2019 (среда)

09:00 часот - испит за оглас број 77/2019 - Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев


29.07.2019 (понеделник)

09:00 часот - испит за оглас број 78/2019 - Јавно сообраќајно претпријатие Скопје