14.06.2018 (Четврток)

- 09:30 часот испит за оглас број 46/2018 - ЈП Струмица Гас – Струмица  

- 09:30 часот испит за оглас број 47/2018 - ЈОУДГ Калинка – Валандово


18.06.2018 (Понеделник)

 - 09:00 часот - испит за оглас број 01/2018-M Народен правобранител


19.06.2018 (Вторник)

 - испит за Административно управување во 10:00 часот

 - испит за Административно управување во 13:00 часот


20.06.2018 (Среда)

 - 09:00 часот - испит за оглас број 44/2018 Агенција за вработување на Република Македонија

 - 09:00 часот - испит за оглас број 50/2018 Општина Центар

 - 13:00 часот - испит за оглас број 42/2018 Општина Аеродром


21.06.2018 (Четврток)

 -  во 13:00 часот - испит за оглас број 13А/2018 Град Скопје

 -  во 13:00 часот - испит за оглас број 53/2018  ЈОУДГ 7ми Септември - Пехчево

 -  во 13:00 часот - испит за оглас број 48/2018  Општина Сарај.


22.06.2018 (Петок)

 - 10:00 часот - испит за оглас број 49/2018 Општина Демир Капија