15.10.2018 (Понеделник)

-    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 174/2018  Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

-    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 182/2018  СОУ Кочо Рацин – Свети Николе

-    13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 185/2018  КЈП Нискоградба - Битола

-    13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 176/2018 Општина  Ѓорче Петров

 

16.10.2018 (Вторник)

 - испит  за Административно управување во 10:00 часот

 - испит  за Административно управување во 13:00 часот


17.10.2018 (Среда)

-     09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 184/2018 ЈП Комуналец – Неготино

 

19.10.2018 (Петок)

-    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 183/2018 Општина Радовиш

-    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 186/2018 Општина Ранковце