17.12.2018 (понеделник)

   -    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 269/2018 Управа за заштита на културното наследство

   -    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 277/2018 СУГС Браќа Миладиновци- Скопје

   -    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 275/2018 Македонска радиотелевизија

   -    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 283/2018 Завод за социјални дејности

   -    13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 284/2018  Комунално јавно претпријатие Водовод - Кочани


18.12.2018 (вторник)

     - 10:00 часот - Испит за Административно управување

     - 13:00 часот - Испит за Административно управување


19.12.2018(среда)

   -    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 271/2018  Општина Аеродром

   -    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 273/2018 Општина Аеродром

   -    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 274/2018  Општина Аеродром

   -    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 272/2018  Основно училиште „7 Марси“ с.Челопек – Брвеница

 

20.12.2019 (четврток)

    -   10:00 часот - Испит за познавање на јазици

    -   13:00 часот - Испит за познавање на јазици


21.12.2018 (петок)

   -    09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 288/2018 Генерален секретаријат - Влада на  Република Македонија

   -    13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 280/2018 Државен архив на Република Македонија

   -    13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 286/2018 Општинско основно училиште „Браќа Миладиновци“  - Струга

   -    13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број  285/2018 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство