29.05.2019 (среда)

09:00 часот - испит за оглас број 44/2019 НУ Македонска филхармонија

13:00 часот - испит за оглас број 23/2019 НУ Албански театар - Скопје


30.05.2019 (четврток)

09:00 часот - испит за оглас број 28/2019 Јавна локална библиотека „Илинден“ - Делчево


31.05.2019 (петок)

09:00 часот - испит за оглас број 22/2019 Општина Чешиново - Облешево

09:00 часот - испит за оглас број 34/2019 ЈП Паркови и зеленило - Скопје

13:00 часот - испит за оглас број 19/2019 Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

13:00 часот - испит за оглас број 39/2019 Влада на Република Македонија  - Генерален Секретаријат


03.06.2019 (понеделник)

09:00 часот - испит за оглас број 26/2019 Агенција за филм на Република Македонија

09:00 часот - испит за оглас број 32/2019 Влада на Република Македонија - Секретаријат за законодавство

09:00 часот - испит за оглас број 16/2019 Министерство за локална самоуправа


05.06.2019 (среда)

09:00 часот - испит за оглас број 25/2019 Државно музичко училиште - Битола

09:00 часот - испит за оглас број 36/2019 ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Скопје