20.08.2018 (Понеделник)

- 9:00 часот - Испит за административен службеник - 102/2018 - ЈПВ Лисиче - Велес

- 9:00 часот - Испит за административен службеник - 117/2018 - ООУ Кузман Јосифовски-Питу, Кисела Вода

- 9:00 часот - Испит за административен службеник - 108/2018  - Дирекција за заштита и спасување

- 9:00 часот - Испит за административен службеник - 101/2018 - Агенција за лекови

- 13:00 часот - Испит за административен службеник - 115/2018 - Општина Охрид

- 13:00 часот - Испит за административен службеник - 114/2018 - Општина Могила


21.08.2018 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за Административно управување

- 13:00 часот - Испит за Административно управување


22.08.2018 (Среда)

- 13:00 часот - Испит за административен службеник - 113/2018 - OOУ Кочо Рацин- Кратово


23.08.2018 (Четврток)

- 9:00 часот - Испит за административен службеник - 119/2018 - Министерство за труд и социјална политика


24.08.2018 (Петок)

- 9:00 часот - Испит за административен службеник - 109/2018 - ЈП Паркинзи Општина Центар

- 9:00 часот - Испит за административен службеник - 121/2018 - ЈОУДГ Планински цвет Вевчани

- 9:00 часот - Испит за административен службеник - 110/2018 - УКЛО Битола

- 9:00 часот - Испит за административен службеник - 116/2018 - Општина Шуто Оризари

- 9:00 часот - Испит за административен службеник - 118/2018 - Општина Шуто Оризари