Распоред на термини на испити за административни службеници19.04.2021 (Понеделник)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 76/2021 - Општина Струга

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 76/2021 - Општина Струга

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 73/2021 - ЈОУДГ “Димче Мирчев“ - Велес

- 13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 71/2021 - Општина Аеродром

- 13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 80/2021 - Општина Шуто Оризари

- 13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 96/2021 - Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство


20.04.2021 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување


21.04.2021 (Среда)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 81/2021 - Општина Желино

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 84/2021 - ЈЗУ Здравствен дом Крушево

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 92/2021 - Средно училиште на Град Скопје Лазар Танев

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 83/2021 - Општина Старо Нагоричане

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 85/2021 - Општина Охрид

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 91/2021 - Општина Свети Николе

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 99/2021 - Агенција за заштита на личните податоци

- 13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 86/2021 - Општина Теарце


22.04.2021 (Четврток)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 79/2021 - Јавно претпријатие Комуналец - Битола

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 93/2021 - Агенција за примена на јазикот на Република Северна Македонија

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 87/2021 - Општинско основно училиште Сандо Масев Струмица

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 101/2021 - Општина Лозово

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 102/2021 - Општина Брвеница


26.04.2021 (Понеделник)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 89/2021 - Македонска агенција за задолжителни нафтени резерви

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 88/2021 - Општина Чешиново - Облешево

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 104/2021 - Основно училиште „Св.Кирил и Методиј“ - Кочани

- 13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 90/2021 - Општина Ресен

- 13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 98/2021 - ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија Скопје


27.04.2021 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување


28.04.2021 (Среда)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 97/2021 - Јавно претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар Скопје

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 105/2021 - ЈЗУ Здравствен дом Кратово Кратово

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 107/2021 - Општинско основно училиште „Страшо Пинџур“ с.Соколарци, Општина Чешиново - Облешево

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 106/2021 - Општина Сопиште


29.04.2021 (Четврток)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 108/2021 - Општина Делчево

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 109/2021 - Општина Куманово


04.05.2021 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување


05.05.2021 (Среда)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 94/2021 - Град Скопје

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 94/2021 - Град Скопје

- 13:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 94/2021 - Град Скопје


06.05.2021 (Четврток)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 94/2021 - Град Скопје

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 94/2021 - Град Скопје