1. 23.04.2018 (Понеделник)

- 09:00 часот - Испит за оглас број 18/2018 - Државен просветен инспекторат 


2. 24.04.2018 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување