Закон за административни службеници

Закон за администртивни службеници - консолидиран текст

Закон за вработените во јавниот сектор

Закон за вработените во јавниот сектор - консолидиран текст