Годишен извештај од регистарот на државни службеници за 2010 година

Согласно законските обврски, Министерството за информатичко општество и администрација го подготви извештајот за податоците од Регистарот на државни службеници за 2010 година. Поради тоа што истата обврска до 31.12.2010 г. претставуваше обврска на Агенцијата,, истиот извештај, превземен од интернет локацијата на министерството го објавуваме и на нашата интернет локација.

Во него се поместени голем број на статистички податоци за структурата и бројот на државни службеници во Република Северна Македонија.

Извештајот има јавен карактер.

Годишниот извештај од регистарот на Државни службеници за 2010 година можете да го погледате или преземете во (.pdf 2.980 kb) од овде.