Новости

. .

Соопштение за мирување на постапките

повеќе [..]

Стратешки план на Агенцијата за Администрација 2023 - 2025

повеќе [..]

Програма за работа на АА (2022)

повеќе [..]

СООПШТЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА MKС EN ISO 9001:2015 СЕРТИФИКАТ

повеќе [..]

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР И ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ


повеќе [..]

Потпишан Акциски план за имплементација на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за администрација и Управата за кадри на Црна Гора

повеќе [..]

Глигоров: Агенцијата за администрација не остава можност за партиски вработувања

повеќе [..]

СООПШТЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО MKС EN ISO 9001:2015 СЕРТИФИКАТ


повеќе [..]

СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ


повеќе [..]

1