Помош и упатување

Заради комуникација помеѓу Агенцијата за администрација и граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош и упатување, Агенцијата за администрација го назначува државниот службеник Сузана Сабух како контакт лице
Контакт телефон: (02) 30 94 211