СООПШТЕНИЕ

за спроведување на испити за административно управување

 

Почитувани,  

Испититe за административно управување ќе се спроведат еднаш неделно во текот на целата тековна година во утврдени термини на следниот линк: „СЕСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИСПИТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ“.

Рокот за пријавување пред секој утврден термин е најдоцна 8 дена.

Бројот на кандидати за секој утврден термин е ограничен.