Распоред на термини на испити за административни службеници


08.06.2023 (Четврток)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 123/2023 -  Општина Аеродром

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 125/2023 -  Јавно комунално претпријатие Клепа  - Градско


09.06.2023 (Петок)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 126/2023 -  Град Скопје

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 127/2023 -  Град Скопје

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 128/2023 -  Град Скопје


12.06.2023 (Понеделник)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 130/2023 -  Општина Кисела Вода

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 131/2023 -  Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа Битола

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 129/2023 -  Општина Гази Баба

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 132/2023 -  Општина Гази Баба

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 133/2023 -  Општина Дебар


13.06.2023 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување


15.06.2023 (Четврток)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 139/2023 -  Град Скопје

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 140/2023 -  Град Скопје

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 135/2023 - Државно правобранителство на Република Северна Македонија

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 134/2023 - Средно општинско училиште Нико Нестор Струга


16.06.2023 (Петок)

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 137/2023 -  ЈП „Куманово-паркинг“ - Куманово

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 138/2023 -  ЈУ Центар за социјална работа Ресен


19.06.2023 (Понеделник)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 141/2023 -  Јавно претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар Скопје

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 142/2023 -  Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 143/2023 -  Општина Лозово


20.06.2023 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување


27.06.2023 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување