Распоред на термини на испити за административни службеници
24.07.2024 (Среда)

- 11:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 183/2024 - Национална установа Музеј на Република Северна Македонија


25.07.2024 (Четврток)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 190/2024 - Општина Кисела Вода

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 191/2024 - Општина Кавадарци

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 192/2024 - Министерство за финансии


26.07.2024 (Петок)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 182/2024 - Општина Битола

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 194/2024 - ЈКП Дервен - Велес


29.07.2024 (Понеделник)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 184/2024 - Општина Кавадарци

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 185/2024 - Општина Кавадарци

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 188/2024 - Општина Македонска Каменица


30.07.2024 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување


05.08.2024 (Понеделник)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 196/2024 - Општина Гази Баба


06.08.2024 (Вторник)

- 10:00 часот - Испит за административно управување

- 13:00 часот - Испит за административно управување


07.08.2024 (Среда)

- 09:00 часот - Испит за административен службеник за оглас број 189/2024 - Јавно претпријатие за комунални дејности Комуналец - Гостивар