Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


229. Комисијa за заштитa на конкуренција 02/2021

Датум на публикување 29.11.2021 година.

Краен рок на аплицирање 03.12.2021 година.


230. Државно правобранителство 01/2021

Датум на публикување 30.11.2021 година.

Краен рок на аплицирање 04.12.2021 година.


231. Министерство за труд и социјална политика 02/2021

Датум на публикување 02.12.2021 година.

Краен рок на аплицирање 06.12.2021 година.


232. Центар за управување со кризи 03/2021

Датум на публикување 02.12.2021 година.

Краен рок на аплицирање 06.12.2021 година.


233. ЈП Паркови и зеленило 03/2021

Датум на публикување 03.12.2021 година.

Краен рок на аплицирање 07.12.2021 година.