Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


140. Општина Гази Баба 03/2022

Датум на публикување 15.08.2022 година.

Краен рок на аплицирање 19.08.2022 година.


141. ЈП Водовод и канализација – Скопје 06/2022

Датум на публикување 15.08.2022 година.

Краен рок на аплицирање 19.08.2022 година.


142. Општина Кавадарци 02/2022

Датум на публикување 16.08.2022 година.

Краен рок на аплицирање 22.08.2022 година.