Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


254. Општина Теарце 05/2023

Датум на публикување 27.11.2023 година.

Краен рок на аплицирање 01.12.2023 година.


Исправка на интерен оглас

Општина Теарце 05/2023

Датум на публикување 01.12.2023 година.

Краен рок на аплицирање 05.12.2023 година.
255. Општина Липково 02/2023

Датум на публикување 28.11.2023 година.

Краен рок на аплицирање 02.12.2023 година.


256. Управа за хидрометеоролошки работи 03/2023

Датум на публикување 28.11.2023 година.

Краен рок на аплицирање 02.12.2023 година.


257. Комисија за спречување и заштита од дискриминација 01/2023

Датум на публикување 28.11.2023 година.

Краен рок на аплицирање 02.12.2023 година.


258. Комисија за спречување и заштита од дискриминација 02/2023

Датум на публикување 28.11.2023 година.

Краен рок на аплицирање 02.12.2023 година.


259. Општина Делчево 01/2023

Датум на публикување 29.11.2023 година.

Краен рок на аплицирање 03.12.2023 година.


260. Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија 01/2023

Датум на публикување 01.12.2023 година.

Краен рок на аплицирање 05.12.2023 година.


261. Министерство за труд и социјална политика 02/2023

Датум на публикување 01.12.2023 година.

Краен рок на аплицирање 05.12.2023 година.


262. Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер 03/2023

Датум на публикување 01.12.2023 година.

Краен рок на аплицирање 05.12.2023 година.


263. Општина Ранковце 01/2023

Датум на публикување 01.12.2023 година.

Краен рок на аплицирање 05.12.2023 година.


264. Комисија за спречување и заштита од дискриминација 03/2023

Датум на публикување 04.12.2023 година.

Краен рок на аплицирање 08.12.2023 година.


265. Општина Желино 01/2023

Датум на публикување 04.12.2023 година.

Краен рок на аплицирање 08.12.2023 година.


266. Агенција за нафтени резерви 03/2023

Датум на публикување 04.12.2023 година.

Краен рок на аплицирање 08.12.2023 година.


267. Град Скопје 18/2023

Датум на публикување 04.12.2023 година.

Краен рок на аплицирање 08.12.2023 година.