Упатство за објавување и спроведување на интерен оглас


101. Mинистерство за транпорт и врски 01/2023

Датум на публикување 01.06.2023 година.

Краен рок на аплицирање 07.06.2023 година.


Корекција - Mинистерство за транпорт и врски 01/2023

Датум на публикување 06.06.2023 година.

Краен рок на аплицирање 11.06.2023 година.102. Град Скопје 03/2023

Датум на публикување 05.06.2023 година.

Краен рок на аплицирање 09.06.2023 година.


103. Град Скопје 04/2023

Датум на публикување 05.06.2023 година.

Краен рок на аплицирање 09.06.2023 година.


104. Град Скопје 05/2023

Датум на публикување 05.06.2023 година.

Краен рок на аплицирање 09.06.2023 година.


105. Општина Гевгелија 02/2023

Датум на публикување 07.06.2023 година.

Краен рок на аплицирање 11.06.2023 година.